The Confiture

Whole Orange

฿ 220.00

แปลงความสดอร่อยของส้มนาเวลลูกโตมาอยู่ในรูปแบบ confiture ฉ่ำด้วยรสชาติหวานอมเปรี้ยวของน้ำและเนื้อจากเกล็ดส้ม เพิ่มแอคเซนท์ความหอมและรสบิทเทอร์หน่อยๆของเปลือกส้ม ทำให้ Whole Orange Confiture มีรสชาติอร่อยทานง่ายแตกต่างจาก Marmalade ทั่วไป

In stock

Item Code : C002
Sweetness : 55 brix